Ruilare krijgt eindelijk snelheidsremmers

Claudine
0 reactie(s)
Ruilare snelheidsremmers Zeveneken

Tekst - Foto Claudine De Wilde

Enkele dagen vóór de lockdown, op 13 maart, kregen de inwoners van Ruilare, een onverhoopte en onverwacht  positieve mededeling van het gemeentebestuur in hun bus. Op 19 en 20 maart zou het gemeentepersoneel  4 wegversmallingen in hun 2,8 km lange straat aanbrengen.

Nadat het sluipverkeer via verkeersborden tot een snelheidsnorm tot 50 km/uur werd aangemaand (zonder resultaat) , wordt het voorbeeld van andere straten overgenomen zoals in de Beukendreef, Sparrenlaan en andere. En zie, vandaag 7 mei zijn de 4 wegversmallingen keurig opgesteld.

Ruilare Zeveneken

Al tientallen jaren klagen de bewoners over het gevaar om als zwakke weggebruiker in Ruilare op straat te komen. Zonder  een  vaste berm,  geen voetpad,  geen fietspad,  zelfs geen ‘moordstrookje’ is voorzien. Ook voor een verplaatsing van amper 200 meter neem je beter de auto, want om de straat heelhuids door te komen moet je voortdurend  tijdig kunnen uitwijken tot aan de grachtrand.

Het wegdek is voor fietsers een ramp ! Zowat om de 1,5 m is er een opgelapte pek-naad in het beton. Op de heraanleg  van de straat (voorzien voor 2013) wordt nog steeds met groot ongeduld gewacht.

Desalniettemin zijn wij zijn tevreden met de aandacht van het gemeentebestuur en de oplossing die we nu voorlopig krijgen.