Studiebureau gaat plannen voor buurtplein Dennenhof concretiseren

Peter
0 reactie(s)
Dennenhof Lochristi  © Bennie Vanderpiete

Tekst Peter Esprit © Foto's Bennie Vanderpiete

Voor de verdere uitwerking van het buurtplein Dennenhof zal het gemeentebestuur van Lochristi een extern studiebureau aanstellen. Hiervoor zal men beroep doen op de raamovereenkomst via Creat.

In het ontwerpplan voor het buurtplein Dennenhof zijn onder andere twee constructies - een houten ponton en betonnen zittreden - voorzien. De bouw ervan zal toevertrouwd worden aan een externe firma. Voor deze aanbesteding zijn de er technische plannen noodzakelijk en binnen de eigen diensten is hiervoor momenteel onvoldoende tijd en expertise aanwezig, zodat het voor het gemeentebestuur aangewezen lijkt om een studiebureau aan te stellen die deze plannen, samen met het aanbestedingsdossier kan opmaken. Het studiebureau zal ook toezien op de uitvoering, afrekening, de voorlopige en de  definitieve oplevering.

Voor het aanstellen van een studiebureau doet Lochristi beroep op Creat. Dit is een partner voor overheidsopdrachten en biedt een ruim aanbod aan diensten waar lokale overheden gebruik van kunnen maken. Ze hebben verschillende raamovereenkomsten die flexibel zijn en waaruit klanten kunnen putten. Creat heeft dan ook een raamovereenkomst in de markt gezet dat voorziet in de mogelijkheid tot het aanstellen van een ontwerp- en studiebureau voor omgevingsaanleg.

De kostprijs voor het opmaken van de voorgestelde studie (incl. de opvolging van de uitvoering) wordt geraamd op 7.000,00 euro.

Dirk Van Nieuwerburgh uitte enige bekommernis rond de vijver en het gevaar voor de kinderen, maar schepen Frederic Droesbeke bevestigde dat in de plannen de nodige maatregelen zijn voorzien om dit zo veilig mogelijk te maken.