Vaccinatiecentrum Puyenbroeck bijna klaar en draait vrijdag proef

Bennie
1 reactie(s)
vaccinatiecentrum Puyenbroeck Wachtebeke

© Bennie Vanderpiete

Eerstelijnszone Scheldekracht organiseert 2 vaccinatiecentra en die werden deze namiddag voorgesteld aan de pers. Lochristinaar.com trok naar de sporthal van domein Puyenbroeck, het centrum waar de inwoners van Lochristi vanaf 1 maart gevaccineerd worden.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

Eerder deze namiddag nodigde Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, samen met de openbare besturen en het brede netwerk van partners in de eerstelijnszone, de burgemeesters van de betrokken gemeenten uit voor een rondgang in haar vaccinatiecentra. Ook de pers was welkom op dit moment.
De verschillende burgemeesters, en de voorzitter van de raad van bestuur van ELZ Scheldekracht, benadrukten in hun verwelkoming dat dit vaccinatiecentrum het resultaat is van een intense en goede samenwerking. “Teamwork makes the dreamwork”.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

Eerstelijnzone Scheldekracht

Vlaanderen telt 60 eerstelijnszones (ELZ). Dat zijn geografische gebieden die aangestuurd worden door een zorgraad met als doel o.m. afstemming te organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, tussen diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod enz. Lochristi behoort – samen met Destelbergen, Laarne, Melle, Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen – tot de ELZ Scheldekracht.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

1.300 vrijwilligers voor vaccinatiecentra Puyenbroeck en Wetteren

Er werd door de overheid beslist dat, om de bevolking te vaccineren tegen corona, er centra zouden opgericht worden. Sinds midden januari kent Vlaanderen de locatie van die 95 vaccinatiecentra.

In een intergemeentelijk overleg werd op 13 januari de knoop doorgehakt om binnen de ELZ Scheldekracht twee vaccinatiecentra uit te bouwen: de sporthal in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke en de sporthal in Sport- en Recreatiecentrum De Warande in Wetteren. ELZ Scheldekracht ontving meer dan 1.300 aanmeldingen van vrijwilligers om te helpen in de 2 centra. Hartverwarmend dat engagement en die solidariteit.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck

Het vaccinatiecentrum Puyenbroeck zal instaan voor de vaccinaties van de bewoners van de gemeenten Wachtebeke, Lochristi, Destelbergen en Laarne. Zo’n 55.000 personen in het totaal.
De inwoners van die gemeenten zullen opgeroepen worden via sms, brief of mail om zich te laten vaccineren op een welbepaald tijdstip. Je kan dan je afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen. De locatie waar je gevaccineerd wordt kan je - net als bij de verkiezingen - niet wijzigen.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

Het inentingscentrum in het domein Puyenbroeck is goed bereikbaar met de wagen, de fiets en ook met de bus (lijn 76). Het beschikt over een ruime parking (Parking 2) en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er worden bijkomend inspanningen gedaan om de bereikbaarheid van de vaccinatiecentra te vergroten. De werkgroep mobiliteit, die bestaat uit de mobiliteitsambtenaren van de verschillende gemeentes, de politiezones en De Lijn werkt toe naar een optimale mobiliteit en vervoer van en naar beide vaccinatiecentra.

Hoe verloopt de vaccinatie?

Vanop parking 2 van het domein ga je naar de rechter zijingang. Bij het betreden van het gebouw dien je – uiteraard - eerst de handen te ontsmetten. Daarna meld je je aan bij het administratief onthaal waar men o.m. je identiteitsgegevens controleert. Je ontvangt er ook een kleurcode (geel, blauw, groen, rood) en een cijfer. Wie te vroeg is, dient even in de wachtzaal plaats te nemen.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

De gekregen kleurcode bepaalt je vaccinatielijn, er zijn er 4.  Per vaccinatielijn is er een afwachtingszone met een medisch onthaal.
Daar geeft een verpleegkundige je info over het vaccin en wordt je medische voorgeschiedenis en gezondheidstoestand overlopen. Je krijgt er ook je afspraak voor de tweede inenting.
Per 2 vaccinatielijnen is er één arts die de coronaprikken zet. Na de prik is er – per lijn - een rustzone waar je nog 15 minuten moet blijven onder toezicht van een arts.

Vaccinatiecentrum Puyenbroeck © Bennie Vanderpiete

Vaccinaties vanaf 15 februari

Vrijdag a.s. wordt het hele verloop van de vaccinaties in Puyenbroeck al eens getest.
Als de levering van de vaccins vlot verloopt zal men dan vanaf 1 maart beginnen met het toedienen van de coronaprik(ken) aan 65-plussers. Daarna zijn de risicopatiënten, de essentiële beroepen en dan de brede bevolking (18+) aan de beurt. Vooraf, normaal gezien vanaf 15 februari, gebeuren er al de vaccinaties van het professioneel eerstelijnszorgpersoneel. In een eerste fase zal er op 2 lijnen gevaccineerd worden. Nadien schakelt men een versnelling hoger en zal de capaciteit - op 4 lijnen samen - zo'n 800 personen/dag bedragen. 

Fotoreeks vaccinatiecentrum Puyenbroeck

Benieuwd hoe het er allemaal uitziet? We fotografeerden het hele traject en dat kan u al eens bekijken in onderstaande fotoreeks (klikken op de foto om dereeks te openen). 

Vragen m.b.t. het vaccin?

Het is belangrijk dat er een voldoende hoge vaccinatiegraad bereikt wordt en dat minstens 70% van de bevolking zich laat vaccineren. Voor wie nog met twijfels zit m.b.t. het vaccin is er onderstaand filmpje.

Prof. Isabel Leroux-Roels, vaccinatiespecialist van het UZ Gent, geeft heldere antwoorden op een hele serie vragen.