Vergunning voor zandwinningsbedrijf?

Jean Marie
0 reactie(s)
Vergunning zandwinningsbedrijf Wonderwoud Oostakker Lochristi

Tekst - Foto JMDB ©

Het Wonderwoud komt er wellicht in 2024, al heeft men de plannen budgettair bijgestuurd. In december liep een vergunningsaanvraag af van het zandwinningsbedrijf. Ook over PFOS gaan wilde verhalen de ronde omdat die putten opgevuld worden.

Via de milieudienst vernemen we dat de lopende omgevingsvergunningsaanvraag gaat over het verlengen van de vergunning voor de afvoer van de ontgonnen zandstocks die op de site aanwezig zijn en niet over het bijkomend deponeren van extra grond van buiten de site in het gebied. De aanvraag is lopend. Het is nog niet zeker of de Deputatie de vergunning ervoor zal verlenen of weigeren. De gemeente is in deze aanvraag enkel adviesinstantie en geen vergunningverlener.

Er kwamen in Lochristi geen bezwaren binnen in het kader van het openbaar onderzoek. Ook in Gent liep er een parallel openbaar onderzoek.

Het college van Lochristi adviseerde de aanvraag ongunstig.

Aangezien dit op provinciaal niveau wordt behandeld, informeerden we ons ook daar.

Het openbaar onderzoek is afgerond op 15 december 2021. Op 25 januari 2022 wordt dit dossier besproken op de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie. Dit dossier dient uiterlijk beslist te worden op 3 maart 2022.

Indien de deputatie de vergunning verleent, kan dit maximaal voor een bijkomende periode van 1 jaar (tot december 2022). De exploitant vraagt immers een verlenging aan van 1 jaar om het zand tijdelijk te kunnen stockeren in het kader van de afvoer ervan.

Eerder verschenen:

https://www.lochristinaar.com/nieuws/wonderwoud-even-toegankelijk https://www.lochristinaar.com/nieuws/wonderwoud-bijgestuurd