Wie niet kwam, wordt weer opgeroepen

Jean Marie
0 reactie(s)
themazittingen kieswet rechtbank

Tekst - Foto JMDB

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.

De verkiezingen liggen al meer dan 5 maanden achter ons.Terwijl er op Federaal niveau nog geen enkele stap richting regeerakkoord werd gezet, hebben we intussen wel al op de vele andere niveaus een bestuur. De belofte catalogussen werden netjes opgeborgen, de eerste verrassingen bekend gemaakt. De tijd van de PR voor eigen winkel is al lang voorbij en bijna vergeten.Ondertussen kozen veel politici voor de vlucht vooruit en verlieten ijlings het schip dat België heet.

Bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement kwamen meer dan 600.000 mensen niet opdagen alhoewel er opkomstplicht is. In Wallonië waren er dat 530.000. De apathie is al een tijd groot en al die wegblijvers kun je natuurlijk niet allemaal vervolgen.

Opgeroepen (plaatsvervangende) bijzitters of voorzitters daarentegen, die niet (tijdig) kwamen opdagen en evenmin een geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid konden voorleggen, ontvingen van het Parket een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking van 250 euro. De personen, die niet zijn ingegaan op de voorgestelde minnelijke schikking, zijn gedagvaard voor de correctionele rechtbank.

Voor het arrondissement Oost-Vlaanderen gaat het in totaal om 7 themazittingen, waarbij 200 personen zijn gedagvaard. De eerste (thema)zitting ging op maandag 4 november 2019 door in Oudenaarde en de volgende vinden plaats in Gent (7 – 21 en 28/11) en in  Dendermonde op (25 en 28/11 en op 3/12/2019). Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro x 8 (opdeciemen) of 400 tot 1.600 euro.

En die regering? Volgende lente of herfst?