Ochtendwandeling voor vroege vogels

Laat je op 20 april meeslepen door het enthousiasme van natuurgids Nick De Meulemeester en verantwoordelijke voor het VOC. We geven je ook het antwoord van de Minister over de vermindering van subsidies aan milieureddende initiatieven.

De wandeling gaat het Liedermeerspark door, een zeldzaam stuk groen in Merelbeke-Flora.

Vertrek om 8 uur aan het VOC, Liedermeersweg 14 te Merelbeke.

Het VOC te Merelbeke is een belangrijk opvangcentrum voor vogels en gekwetste dieren. De lijst is heel lang en het aantal vermindert niet. De subsidies doen dat wel.

Als liefhebber van flora en fauna stelde ik de vraag naar subsidiëring aan de bevoegde Minister, Joke Schauvliege en kreeg het volgende antwoord van uit het Kabinet:

“ Het besluit voor de erkenning en de subsidiëring van de Vlaamse opvangcentra voor vogels en wilde dieren (MB 4 juni 2004) biedt wel degelijk de mogelijkheid aan de opvangcentra om verder te groeien wanneer dat nodig blijkt om hun functie optimaler in te vullen.

Erkende VOC’s kunnen een subsidie aanvragen voor de personeelskosten die verbonden zijn aan het inrichten van het VOC ten belopen van een halftijdse medewerker. Wanneer het VOC door de inbreng van eigen middelen van die halftijdse betrekking een voltijdse betrekking maakt kan er vervolgens een subsidie gevraagd worden voor een tweede en vervolgens voor een derde halftijdse medewerker. Uiteraard binnen de krijtlijnen van de begroting van de Vlaamse overheid.

Het lijkt ons evident dat VOC’s naast de steun vanuit de Vlaamse overheid eigen middelen aantrekken via leden, bedrijven en lokale overheden om hun werking en maatschappelijke opdracht te financieren. De ervaring leert ons dat ze daarin best lukken en dat een gezond evenwicht tussen eigen middelen en steun van de overheid het meest duurzame is voor de werking van een VOC en voor de inzet van vrijwilligers.”

Lochristinaar wenst het VOC alle succes toe en hoopt dat ze in de beste omstandigheden hun werk in het belang van de fauna kunnen verder zetten.

Scroll naar boven