Onderwijscommissie 12 juni 2024

Woensdag laatstleden kwam de onderwijscommissie samen. Een aantal zaken worden ook voorgelegd op de volgende gemeenteraad. We pikken er een aantal belangrijke voorstellen uit. Ook de voortgang van de herinrichting speelplaatsen stond op de agenda.

Lestijdenpakket

Kleuteronderwijs: 380 lestijden hetzij 15 voltijdse betrekkingen en 20 lestijden, aangevuld met 31 klokuren. Kinderverzorging (31/32).  Er wordt voorgesteld dit lestijdenpakket aan te vullen met 33 klokuren kinderverzorging gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

Lager onderwijs: 659 lestijden hetzij 27 voltijdse betrekkingen en 11 restlestijden, aangevuld met 10 lestijden aanvangsbegeleiding en 3 lestijden ‘Samen School maken’. Er wordt voorgesteld dit lestijdenpakket aan te vullen met 60 lestijden lager onderwijs, gefinancierd via de verhoogde werkingsbudgetten.

Zo zullen er volgend schooljaar in de lagere afdeling 18 klassen zijn in Lochristi en 8 in Beervelde. In het kleuteronderwijs verdwijnt 1 klasje.

Rooms-Katholieke godsdienst: 26 lestijden, aangevuld met 6 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten

Niet-confessionele zedenleer: 26 lestijden, aangevuld met 6 lestijden uit de verhoogde werkingsbudgetten

De herinrichting van de ‘kleine’ speelplaats ligt stil. Men wacht op de houten speelelementen om het verder af te werken richting sepember 2024. De wilgentunnel en de wiglo op de grote speelplek groeien goed en de takken worden binnenkort ingeweven.

Scroll naar boven