Politici klussen ook hier bij

Guberna, het instituut voor bestuurders voerde een onderzoek naar de intercommunales, hun beleid en politieke vertegenwoordiging. Het onderzoek werd geleid door professor Lutgart Van den Berghe van de Vlerick Management School.

Er zijn in Vlaanderen 93 intercommunales en de meeste krijgen een dikke buis van Guberna. Het grootste pijnpunt is de afwezigheid van enige selectieprocedure voor de topfuncties in een intercommunale. Er worden zelden criteria vastgelegd. Nochtans wordt er met miljoenen belastinggeld gewerkt. De gemiddelde raad van bestuur telt 36 leden en het gemiddelde van de zitpenningen bedraagt 154 euro. De studie leert ons nog dat er bijna 25% vrouwen in de bestuursraden zetelen.

De mandatenlijsten van politici en sommige anderen verschijnen elk jaar medio augustus in het Belgische staatsblad. We namen de bijlage van 998 bladzijden even door. In Oost-Vlaanderen dienden 45 personen hun mandatenlijst niet in, in Henegouwen waren er dat net iets meer: 46.

Het bestuur van Lochristi klust niet altijd bij. Schepen Marie Claire Van Nieuwenhuyse houdt zich aan haar betaald mandaat als schepen.

De lokale kampioen is schepen JP Raman met 7 bezoldigde mandaten. Naast schepen is hij bestuurder en lid van het directiecomité IDM. Verder is hij bestuurder bij IMVW. Ook bij TMVW is hij bestuurder en lid van het directiecomité.

Schepen Sandro Di Nunzio is sedert 1.10.2012 advocaat. Verder is hij bestuurder bij Finiwo, lid van een regionaal comité IMVW en lid van de Politieraad of samen 5 bezoldigde functies.

OCMW-voorzitter en schepen Patrick Maes is deeltijds bediende bij de mutualiteit.

Schepen Janine Stadeus is, naast haar ambt als schepen, bestuurder bij CV Volkshaard.

Hervé Stevens houdt het bij drie. Naast schepen is hij bestuurder bij Veneco en lid van de Politieraad.

Isabelle De Meyer stopte haar actieve politieke carrière eind 2012 en was actief in de intercommunales IDM en IMEWO. Haar opvolgster, Patricia Van De Weghe zal pas volgend jaar in het Staatsblad worden opgenomen.

Gemeenteraadslid André Stevens heeft 4 bezoldigde functies.

Yves Deswaene is natuurlijk burgemeester. Hij is ook lid van het college van Commissarissen TMVW. Daarnaast is hij bestuurder en lid van het Directiecomité van het crematorium Westlede.

Veel van zijn functies zijn onbezoldigd zoals het Politiecollege, de politieraad, scholengroep Reinaert en nog veel andere.

Over dit onderwerp verschenen in 2010 en 2012 al enkele artikels op Lochristinaar en via deze link kun je ze nog eens herlezen.

http://www.lochristinaar.com/blog/burgemeesters-werken-hard-en-cumuleren-ook

http://www.lochristinaar.com/blog/mandatenlijst-politici

Scroll naar boven