Skatepark wordt groen rustpunt

Het sloot ingevolge beslissing op 29 december 2014 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent. Vooraf waren er al meerdere bemiddelingspogingen tussen de partijen via de Vrederechter in Zelzate maar zonder resultaat. Nu wordt het een groen rustpunt.

skatepark Lochristi afgebroken

Negen jaar na de sluiting van het skatepark wordt die plek vlakbij de bib en BPost een groene rustplek. De toestellen zijn al een tijdje verdwenen en recent werd de afsluiting weggehaald. Het is een van de ‘Quick Wins’ in de gemeente. Ook Lochristi engageert zich in het kader van LEKP of Lokaal Energie- en Klimaatpact om 1m² per inwoner te ontharden. Het parkje ligt er al een hele tijd troosteloos en nutteloos bij.

“De verharding wordt uitgebroken en zal plaats maken voor een groen rustpunt. Dit zal ook de toekomstkansen van de aanwezige bomen ten goede komen”, aldus schepen Droesbeke.

skatepark Lochristi 2014

Intussen zijn buurtbewoners verhuisd of overleden en werden er ook woningen verkocht. Er werd geen plekje gevonden voor een nieuw skatepark.

skaters Lochristi

Scroll naar boven