Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 maart

De gemeenteraad van Lochristi heeft er een nieuwe zitting opzitten. Wij verzamelden enkele interessante agendapunten.

Voetweg nr.9

Het traject van voetweg 9, gelegen tussen Zeveneken-Dorp en Bastelare, is over een groot deel vernieuwd. Enkel het meest zuidelijk traject ter hoogte van de kasseiverharding is nog in slechte staat. De vernieuwing dringt zicht op en door de dienst openbare werken is nu een bestek opgemaakt om het laatste deel van de voetweg te vernieuwen. De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op 173.512,50 euro (excl. BTW). De vernieuwing komt in aanmerking voor subsidiëring via het Kopenhagenfonds dat 33,33 % voor haar rekening neemt. De verantwoordingsnota kreeg bijval bij alle gemeenteraadsleden

Schilderwerken LOS

De voormalige pastorie van Zaffelare werd gerestaureerd in de periode 2008-2009 en twee jaar later omgetoverd tot het sierteeltmuseum. Het buitenschrijnwerk bestaat uit hout en moet eigenlijk regelmatig geschilderd worden om de waterdichte eigenschappen te behouden. Er is nu een nieuwe opdracht Schilderwerken buitenschrijnwerk LOS en een bestek opgesteld door de dienst openbare werken. Deze onderhoudswerken, die goed 34.000 euro zullen kosten, komen in aanmerking voor de verhoogde erfgoedpremie van 60%. De opdracht documenten werden door de raad goedgekeurd.

Ivan Lybaert vond dat het herschilderen van de ramen en de deuren van het LOS te lang uitgesteld werd. “Pas na 16 jaar worden met regelmaat terugkerende schilderwerken uitgevoerd. Hier is niet gehandeld als goede huisvader”, vond het N-VA raadslid. Daniël De Knijf (Vlaams Belang) was onlangs nog ter plaatse geweest en stelde vast dat het schrijnwerk van het poortgebouw in zeer slechte staat is. Hij vroeg zich af of het niet verstandiger is om een deel van het schrijnwerk gewoonweg te vervangen. Schepen Frederik Van den Berghe bevestigde dat er inderdaad voor een twaalftal meter in een vervanging wordt voorzien. Op voorstel van Geert Mallems (CD&V) gaat het gemeentebestuur navragen of deze werken mogelijks door de leerlingen van Edugo kan uitgevoerd worden in het kader van een projectwerk.

Bijkomende peuterklas GBS Lochristi

Tijdens de laatste telling eind februari werden In de peuterklas 34 peuters geteld. Geen ideale toestand voor de kleuterleidster van dienst. Het college stelt nu voor om 16 extra lestijden te organiseren en hiervoor de PWB-middelen te gebruiken. Op die manier kan men de peuterklas ontdubbelen. 8 gesubsidieerde lestijden zijn nog beschikbaar. Na de paasvakantie zullen deze extra lestijden volgens de binnengekomen inschrijvingen  kunnen verminderd worden zodat de kostprijs beperkt blijft.

Steven Schoonjans (CD&V) was verwonderd over dit agendapunt, nu er op de onderwijscommissie van 20 februari hierover met geen woord gerept werd en het college op 1 maart besliste om de peuterklas te ontdubbelen.

Bestemming pastorie Zeveneken

Toen de pastoor van Zeveneken in 2011 voor de laatste keer de deur dichttrok van zijn woning in de Hoekstraat, was het niet duidelijk welke bestemming het gebouw en de nabijgelegen gronden zou krijgen. Al snel gingen de ideeën richting sociale woningbouw maar uiteindelijk duurde het tot 2018 vooraleer een RUP werd opgemaakt om het mogelijk te maken het sociaal woningaanbod uit te breiden. De regiovorming van de sociale huisvestingsmaatschappijen strooide roet in het eten en het plan ligt sindsdien in de spreekwoordelijke koelkast. Schepen Di Nunzio liet op de raad uitschijnen dat een definitieve beslissing nog niet voor morgen is. Het dossier zal na de fusie opnieuw ter hand worden genomen. Bedoeling is alvast de pastorie te slopen, want het gebouw is rijp voor de sloop

Bilateraal overleg De Lijn ivm nieuwe dienstverlening

Het gemeentebestuur heeft op 20 maart in een digitale vergadering gehad met De Lijn in het kader van de nieuwe dienstverlening. “Het was een constructieve vergadering waarin twee problemen naar voor kwamen. Enerzijds zijn er de te volle bussen s’ morgens en anderzijds blijkt het verwijderen van de halte Ledebeekweg een pijnpunt gebleken in het overleg. De Lijn zou beide zaken opnieuw onder de loep nemen” verduidelijkte burgemeester Yves Deswaene. In april zal ook een eerste evaluatie van de flexbussen gemaakt worden.

Scroll naar boven