Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 januari (Deel 1)

Gisteren was er de maandelijkse gemeenteraad. Een overzicht van de belangrijkste punten die besproken werden. 

Een minuut stilte

De gemeenteraad begon met een minuut stilte voor de twee slachtoffers van het dodelijk ongeval zondagmorgen in Gent. Burgemeester Deswaene herhaalde wat hij eerder voor de televisiecamera’s van het VRT-nieuws zei en sprak in naam van de gemeenteraad zijn afschuw uit over de gebeurtenissen. Het gemeentebestuur heeft ook twee rouwregisters geopend, die vanaf dinsdag 27 februari (8 uur) in de hal van het gemeentehuis kunnen ondertekend worden.

Hemelwater- en droogteplan.

In principe moet op 31 december een hemelwater- en droogteplan klaar zijn. Dit zou betekenen dat Lochristi en Wachtebeke elk nog een afzonderlijk plan moeten afwerken omdat de fusie pas in 2025 in voege gaat. “Wij hebben een schrijven gericht aan de diensten van minister Demir met de vraag of wij even uitstel kunnen krijgen en in 2025 een afgewerkt plan mogen indienen”, zei schepen Frederik Van den Berghe. “Voorlopig hebben wij nog geen antwoord ontvangen. Dit neemt niet weg dat wij verder werken aan de noodzakelijke plannen”.

Klimaatgezonde speelplaats

De heraanleg van de speelplaats van de gemeentelijke basisschool valt een stuk duurder uit dan aanvankelijk gedacht. De raming voor het gehele project overschrijdt ruimschoots het voorziene budget. Het gemeentebestuur acht het aangewezen om de opdracht nu te beperken tot de kleine speelplaats aan de kant van de Schoolstraat, ook al omdat er een nieuwbouw in de stijgers staat. Schepen Frederik Droesbeke vond de voorlopige schrapping logisch. “Het zou niet van goed bestuur getuigen moesten wij nu een investering doen en deze binnen enkele jaren door de nieuwbouw zien verdwijnen”. De klimaatgezonde ingrepen voor de grote speelplaats zullen om die redenen sneuvelen. Bij de oppositie kon de motivatie, die eerder ook in de onderwijscommissie ter sprake was gekomen, op het nodige begrip rekenen.

Ibrahim Boran Unsplash ©

Schuldovername

Door de fusie tussen de gemeente Wachtebeke en Lochristi zal de nieuwe gemeente nagenoeg schuldenvrij zijn. De Vlaamse overheid neemt eind 2024 een schuld van 12.297.600 euro over (Lochristi 10,3 miljoen euro en Wachtebeke 1,9 miljoen). Deze schuldovername betekent dat de fusiegemeente financieel met een schone lei kan beginnen.

Verzakkingen kerkhof Lochristi

Door de hevige regenval van de afgelopen weken zijn verschillende graven verzakt op de verschillende kerkhoven, wat bij Rita De Vylder (CD&V) een erbarmelijke Indruk nalaat. Zij vroeg op de raadszitting dan ook wat de intenties zijn van het gemeentebestuur inzake de eventuele herstellingen. “In de Concessieovereenkomst staat duidelijk dat eventuele herstellingswerken ten laste zijn van de nabestaanden”, verduidelijkte schepen Frederik Droesbeke.

(Foto's © Bennie Vanderpiete, Alvaro Serrano – Unsplash, Ibrahim Boran – Unsplash, Evarist Ganzelever)

Scroll naar boven