Tractorsluis Gelei aangepast, maar nog steeds hoog

De tractorsluis die op 20 december 2023 in Gelei geplaatst werd, werd ondertussen verplaatst en ingewerkt. Na de zomervakantie volgt de beloofde evaluatie.

Op 20 december 2023 werd de – reeds lang aangekondigde – tractorsluis in Gelei geplaatst. Bij de aankondiging werd ook gezegd dat het om een proefopstelling ging die na die na zes maanden zou geëvalueerd worden.

De tractorsluis is een betonnen verhoging midden op de weg die het gewoon gemotoriseerd verkeer onmogelijk maakt. Fietsers en wandelaars kunnen uiteraard wel nog door.

Tractorsluis en betongruis

De plaatsing lokte eind vorig jaar heel wat reacties uit op de sociale media, voor- en tegenstanders gingen met elkaar in discussie. In die reacties werd ook gewezen op het feit dat deze sluis wel erg hoog was. En dat was zelfs al na zeer korte tijd duidelijk te merken.  De dag na de plaatsing lagen de eerste brokstukken al op rijweg. En dit was slechts een begin. Uiteindelijk drong een aanpassing zich op.  

Aanpassing en evaluatie

Schepen Frederik Van Den Berghe: “Sinds de plaatsing werd de proefopstelling al wat aangepast. Initieel lag de tractorsluis boven op het wegdek waardoor zelfs landbouwvoertuigen er niet over konden … Daarnaast was er ook een landbouwer die gehinderd werd bij het op- en afrijden van zijn akker. Daarom werd de tractorsluis al een beetje verplaatst en deels in het wegdek geplaatst zodat ze minder hoog is. Of ze op vandaag nog te hoog is zal dan blijken uit de evaluatie. Die evaluatie zal na de zomervakantie volgen.

Vandaag steekt de tractorsluis – op het hoogste punt – 22 cm uit boven het wegdek. Het betongruis dat op de foto te zien is, werd verwijderd

Scroll naar boven