Villa Vita mag niet uitbreiden

In juni 2023 diende het sportcentrum Villa Vita (Koning Albertlaan) een aanvraag in om sterk uit te breiden. De gemeente keurde het goed maar de provincie was niet akkoord en weigerde vorige week de vergunning.

Het ging om het bouwen van een overkapping voor 3 sportterreinen, het aanleggen van 3 niet-overdekte sportterreinen, het slopen van een woning, het aanleggen van een overloopparking, het her aanleggen van een vergunde parking, het rooien van 3 bomen, het plaatsen en een elektriciteitscabine en het regulariseren van een gewijzigde uitvoering van een gebouw, reclamepanelen en buitenverharding.

We schreven er toen over: https://www.lochristinaar.com/villa-vita-wil-uitbreiden/

De aanvrager kan nu nog in beroep gaan bij de Vergunningsbetwistingen of een nieuwe aanvraag indienen.

Scroll naar boven