Wijngaard Lochristi in 16de eeuw

De geschiedenis van de landbouw in België handelt ook over het aspect wijn verbouwen in onze contreien. Alles wijst er op dat er ook in Lochristi een wijngaard was.

Voetnoot 7 van het boek: “ De Abdij St-Baafs bespreekt bij de pachter van het Hof ter Schuere te Lokristie, het jaarlijks leveren van twee ‘voederen wijngaardhout’ in de pachtbrief van 1522 (RAG St Baafs nr. 859).

Verder onderzoek en contact name met verschillende deskundigen van deze periode. In Sint Amandsberg was er ooit een Schuurgoed en dat was een heel belangrijke hofstede op het Westveld. Ter Schuren komt ook voor al bezit van de Sint-Baafsabdij in de 13de eeuw (1236-1238).

We weten dat waar nu het kasteel Rozelaar staat er vlakbij nog een restant is van een torentje. Op de site van kasteel Rozelaar vinden we volgende verwijzing:

Het huidige kasteel werd vormgegeven door de Gentse Architect Minard begin de 18de eeuw en Integreerde de paardenstallen en de twee oranjerieën van de vroegere waterburcht. Het enige restant van de vroegere waterburcht zijn de twee middeleeuwse toegangstorens.”

De zoektocht leverde verder geen exacte locatie op alhoewel we contact hadden met ‘De Vrienden van de abdij’, de UG, Heemkundige Kring ‘De Oost-Oudburg’ en veel anderen.

Vanuit het Rijksarchief in de Bagattenstraat dat maanden dicht bleef door COVID-19 kregen we volgende concrete reactie:

Annelies Somers: “ Wij hebben uw vraag goed ontvangen en ik heb dit voor u bekeken. Helaas heb ik het exacte gezochte stuk niet kunnen traceren. Lindemans gebruikt in zijn publicatie immers een oude referentie, die vandaag nog maar gedeeltelijk van toepassing is. Op basis van de oude referentie “nr. 859” vermoed ik dat het om een document uit de R-reeks van het bisdom moet gaan. Deze bevat onder nummers 859/… (want het zijn er meerdere) onder meer pachtcontracten en stukken betreffende goederen te Lochristi. … Op basis van de beschrijvingen heb ik voor u het nummer R 859/8C bekeken (= volgnummer 22937), omdat dit specifiek een pachtcontract uit 1522 bevat (in tegenstelling tot de andere beschrijvingen, waar geen sprake is van een contract uit dat jaar). Zoals u zult merken, betreft het hier een ander goed te Lochristi (ter Zee) en is er ook van “wingaerthout” geen sprake. … Ik heb tijdens het zoeken gemerkt dat de reeks stukken met nummer R 859 niet compleet is en dus hiaten bevat. In het nadeligste geval betekent dit dat het stuk dat u nodig heeft, sinds de raadpleging door Lindemans op één of andere manier uit de reeks is geraakt. Aangezien in die jaren nog archiefstukken werden ontleend voor raadpleging thuis, is het niet denkbeeldig dat het stuk inderdaad is verdwenen en niet meer teruggeplaatst is.

De kans is dan ook groot dat er iemand is, die het heel goed weet en kan duiden maar dit op heden niet deed. Jammer dat we het ‘Hof Ter Schuere’ niet exact konden situeren maar alles wijs er op dat er hier een wijngaard was in de 16de eeuw. Momenteel is er een jonge wijngaard vlakbij het kasteel Rozelaar – http://www.kasteelrozelaar.be/NL/Home en hebben we een groot domein ‘Nobel’ dat ook commercieel uitgebaat wordt https://wijndomeinnobel.be/

Scroll naar boven