Zijn sluikstorters gezien?

Het is deze week – 3 tot 9 oktober – de ‘Week van de Handhaving’. Er wordt extra aandacht geschonken aan sluikstorten en zwerfvuil.

Morgen dinsdag 4 oktober 2022 organiseert het parket Oost-Vlaanderen Gent in dit kader een themazitting ‘sluikstorten’.

Parket Oost-Vlaanderen:

“Sluikstorten vervuilt de natuur, werkt verloedering van de leefomgeving in de hand en jaagt de maatschappij op torenhoge kosten. Het is een fenomeen dat voor veel ergernis zorgt bij de bevolking omwille van zijn asociaal karakter. Terecht vraagt de burger om een strenge aanpak. Het parket Oost-Vlaanderen hanteert daarom sinds jaren een nultolerantie door het consequent opleggen van financiële sancties, zowel via de strafrechtelijke als via de bestuurlijke weg. Ondanks de jarenlange volgehouden samenwerking tussen de verschillende partners in de handhavingsketen en de talrijke sensibiliseringscampagnes, lijkt de problematiek nog steeds toe te nemen. Om het probleem extra in de verf te zetten, organiseert het parket deze themazitting.”

Het parket bundelt op deze milieuzitting een aantal dossiers en dagvaardde een 10-tal personen wegens inbreuken op het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Op deze inbreuken staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 5 jaar en/of geldboeten van 100 euro tot 500.000 euro (x8).

Op de zitting zullen diverse zaken worden behandeld: het achterlaten langs of op de openbare weg van vuilniszakken, papier, karton, huishoudelijk afval, …

Het blijft een hardnekkig fenomeen ondanks preventiecampagnes, opruimacties, propere pioniers, camerabewaking, gasboetes … Vorig jaar ontving IDM 2.194 meldingen van sluikstorten en dat was goed voor 30.710 kg. Er werd ook 24.966 kg zwerfvuil verzameld. Het netjes houden van onze omgeving vergt veel inspanningen en kost veel geld aan alle belastingbetalers. Toch kunnen enkelingen het niet laten en blijven doorgaan, ondanks alles. Jammer! 

Tijdens de weekvandehandhaving zal IDM, samen met de gemeenschapswachten en politie van de 6 gemeenten, extra controles uitvoeren op zwerfvuil en sluikstort. Je riskeert zonder pardon een gasboete. 

Scroll naar boven